La Sentencia de la Sala del Social de l’Audiència Nacional de 23 de març del 2015
ha aportat un nou gir dins de la casuística jurisprudencia relacionada amb la reducció de jornada emparada en l’article 37 de l’estatut dels Treballadors.En aquesta sentència, l’Audiència ha assenyalat que els treballadors amb reducció de jornada poden triar com es distribueixen la seva jornada de treball,tot i que la reforma laboral de febrer de 2012 va establir que la concreció horària de la reducció de jornada ordinària «Diària».Es falla a favor dels treballador atès que el Conveni col-lectiu de Contact Center-millora les condicions «mínimes»de l’article 37.6 de l’ Estatut dels Treballadors,per qual els treballadors poden determinar la seva concreció horària dins la seva jornada ordinària i no dins de la seva jornada ordinària «diària»