Audiència provincial de Barcelona,10 de març de 2015.

L’audiència Provincial de Barcelona absol d’un delicte contra la salut pública i un altre d’associació il-lícita y tres membres de l’associació “Three Monkeys”,en considerar que n es donen els requisits del tipus penal.

Aquesta novíssima i important sentències considera que no s’ha pogut provar,en el supòsit de fet concret,que la droga intervinguda estigués destinada al tràfic de tercer,ni que al local d’aquesta associació es produís la venda indiscriminada de marihuana i haixix als consumidors que allí acudien,no havent-se provat per aixó l’ànim de lucre.

La sentència també assenyala que seria contradictori que si tant l’ajuntament com la Generalitat han regulat el funcionament de les associacions cannàbiques,pugui parlar ara que el seu objecte sigui penalment rellevant,si es compleix amb la regulació establerta.

La resolució concreta quins són els pressupòsits perquè no existeixi aquesta rellevància penal,i apunta que les condicions d’accés estiguin controlades,que el seu consum es produeixi en un local tancat,per individus que ja siguin consumidors i que no hi hagi publicitats de l’activitat,requisits tots aquests que ja duien a terme els acusats,fundadors de l’associació.