Som un equip de professionals
que ofereix, a tots els seus clients (empreses i particulars) una defensa jurídica d’alta qualitat,
amb atenció personalitzada i un seguiment continuat, amb rigor i eficàcia demostrada.

Ens avalen més de 25 anys d’experiència en la defensa dels interessos
de les petites i mitjanes empreses.

MARC BUSQUETS OLIU, soci fundador de SMB. Llicenciat a la Universitat Autònoma de Barcelona. Membre del Il·lustre Col·legi d’advocats de Barcelona des de l’any 1992. Màster en Dret Immobiliari. Va iniciar el seu exercici professional rebent formació pràctica en diferents despatxos professionals i especialitzant-se en el dret d’empresa i el dret del treball. Col·labora habitualment en la defensa judicial de assumptes que afecten a diferents Administracions Públiques (especialment Ajuntaments). Formació complementària, seminaris, cursos i congressos en matèria de dret labora (per empreses i treballadors).

SONIA BATLLE BERMUDEZ, sòcia fundadora de SMB. Llicenciada per la Universitat Abat Oliva CEU. Col·legiada en l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona des de 2004. Va començar exercint la professió d’advocada en diferents despatxos de Barcelona i Mataró en l’àmbit Civil, Laboral i Mercantil. Amb el temps va acabar especialitzant-se en el dret laboral per empreses i treballadors, amb una formació complementària de seminaris, cursos, congressos en matèria de dret laboral i exercint el torn d’ofici

• Reclamacions de quantitat
• Separacions – Divorcis
• Herències – Legítimes
• Accidents de Tràfic – Lesions
• Contractes i obligacions
• Negligències Professionals
• Embargs – Tràmits Registrals
• Tuteles – Adopcions
• Indemnitzacions de qualsevol naturalesa

• Planificació d’empreses
• Contractes mercantils i societaris
• Reclamació d’impagats
• Procediments executius i canviaris
• Constitució de Societats
• Procediments concursals
• Negociacions extrajudicials
• Societats no Residents

• Hipotecaris i préstecs amb garantia hipotecària
• Compravendes – Permutes
• Contractes i obligacions
• Immobles – Construcció
• Arrendaments-Desnonaments
• Embargs-tràmits registrals
• Juntes Compensació Urbanística

• Judicis de delictes i faltes
• Denuncies i querelles
• Delictes econòmics
• Estafes. Lesions
• Responsabilitat societària i dels administradors
• Alçament de béns
• Assistències en comissaria

• Actuacions davant el CMAC (conciliacions administratives)
• Actuacions davant els Jutjats de lo Social
• Intervenció davant els Tribunals Superiors de Justícia de qualsevol comunitat
• Inspeccions davant la Seguretat Social
• Negociacions extrajudicials
• Accidents Laborals
• Societats Laborals i cooperatives

• Inscripcions Registrals
• Liquidació d’impostos ITP, AJD, IS
• Elaboració de Pressupostos
• Coordinació i gestió notarial

• Marques, patents i dissenys
• Protecció de dades
• Noves Tecnologies
• Gestió i contractació en l’àmbit cultural
• Competència deslleial

Els nostres serveis van dirigits principalment a assumptes de naturalesa Civil, Mercantil i Laboral y cobreixen tant assumptes judicials com extra judicials disposant per això de tot tipus de suport tècnic i humà necessari per fer-ho amb garanties d’èxit.

La globalització i el necessari treball amb equips especialitzats, ens permeten a més a més disposar de diferents acords de col·laboració amb els millors especialistes en dret penal, dret bancari, dret de successions, dret de família, dret de propietat intel·lectual, dret de marques i patents i dret fiscal, complementant així la nostra oferta de serveis. On no arribem nosaltres arriben els nostres col·laboradors externs amb els que mantenim una propera relació i dels que fem un seguiment per donar en tot moment el suport que el nostre client necessita.

Col·laborem activament amb diferents col·lectius (amb o sense ànim de lucre) els socis o integrants dels quals disposen a més a més de un tracte preferent que inclou una primera consulta gratuïta i descomptes especials en els casos que se’ns faci un encàrrec professional. En el nostre enllaç de clients i col·laboradors podràs veure alguns d’ells.

Contem a més a més amb una amplia xarxa de professionals externs: Notaris, arquitectes, metges, pèrits, detectius, etc., que complementen qualsevol necessitat que pugui sorgir durant un cas plantejat per singular que sembli.

El nostre mètode de treball ofereix des de el començament un canal de comunicació amb els clientes directe, clar i constant per evitar qualsevol tipus de desinformació o dubte sobre els assumptes que es tractin. Fem a més a més pressupostos sense compromís, i en funció de les necessitats de cada client, oferim diferents formes de pagament.

Les nostres oficines centrals estan a Barcelona( Diagonal / Passeig de Gràcia), si bé, també tenim delegacions a Mataró i Sant Cugat del Vallès.

Tot i així, el nostre àmbit d’actuació, especialment judicial, cobreix tot el territori espanyol.

08301 Mataró
Camí Ral, 377 4º 2ª
08008 Barcelona
Passeig de Gràcia, 120 2º derecha
08195 Sant Cugat del Vallès
Plaça Ausias March 1, 2º
Truca’ns
+34 934 673 803

Contacta’ns