La Sala del Social del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya de 7 de juliol del 2014 (referència Aranzadi AS 2014/2418)ha declarat que la decisió de l’entitat ocupadora de canviar a un treballador de centre de treball a causa de la queixa d’un client,alterant el seu horari i retribució,constitueix una modificació substancial de condicions de treball injustificada,en no estar emparada en causa legal.En aquest sentit,sosté que no es pot considerar que la queixa d’un client afecti els sistemes i mètodes de treball del personal(causes organitzatives),ni als productes o serveis que l’empresa ofereix al mercat(causes productives),ni tampoc està relacionada amb la competitivitat,productivitat o organització tècnica o del treball a l’empresa,de manera que la decisió empressarial de canviar al treballador del centre de treball s’ha de reputar injustificada.