Tribunal Superior de Justícia de Madrid, 16 de novembre de 2015.

Denega a l’empresa la reclamació de quantitat que efectua a una treballadora en reducció de jornada, al·legant que havia abonat el salari que li corresponia abans de l’esmentada reducció de jornada per error. Concretament, la treballadora gaudí del mateix salari durant un període d’un any i cinc mesos.

 

En aquest supòsit, es conclou que l’empresa no té dret a la quantitat que reclama ja que no s’esmentava res a l’acord entre ambdues parts, havent-se d’interpretar aquest conforme a la seva pròpia literalitat. Així doncs, el Tribunal afirma que no es pressuposa que la reducció de jornada comporti també l’efecte implícit de la conseqüent disminució del salari